Soudní rozhodnutí

Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem

Co dělat v případě, kdy zaměstnavatel svého zaměstnance donutí nátlakem k pod¬pisu dohody o rozvázání pracovního poměru? Kdy lze uplatnit námitku relativní neplatnosti této dohody? Co přesně zahrnuje pojem „dobré mravy“? A jak se k celé problematice staví Ústavní soud?

I odborový funkcionář může dostat výpověď

Představte si následující situaci: jako zaměstnavatel provádíte organizační změnu a jeden zaměstnanec se stane nadbytečným. Vyberete si toho zaměstnance, který je očividně ne¬výkonný, brzdí práci ostatních, nedbá pokynů nadřízených a nedodržuje stanovená pravidla. Shodou okolností je ale také členem orgánu odborové organizace. Co teď?

Zaměstnanec vysoudil 1 mil. korun za to, že se v práci nudil

Francouzi Frédericovi Desnardovi byla přiznána náhrada škody ve výši 40 tisíc eur (zhruba 1 mil. Kč) za to, že se v práci nudil. Soud rozhodl, že neposkytnutím dostatku aktivit se firma dopustila trestuhodného morálního obtěžování. Muž pracoval pro francouzského výrobce parfémů Interparfums, kde byl zodpovědný za všeobecný servis. Úkoly, které neodpovídaly jeho kvalifikaci, jej deprimovaly …

Zaměstnanec vysoudil 1 mil. korun za to, že se v práci nudil Pokračovat ve čtení »