Soudní rozhodnutí

Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem

Co dělat v případě, kdy zaměstnavatel svého zaměstnance donutí nátlakem k pod¬pisu dohody o rozvázání pracovního poměru? Kdy lze uplatnit námitku relativní neplatnosti této dohody? Co přesně zahrnuje pojem „dobré mravy“? A jak se k celé problematice staví Ústavní soud?

I odborový funkcionář může dostat výpověď

Představte si následující situaci: jako zaměstnavatel provádíte organizační změnu a jeden zaměstnanec se stane nadbytečným. Vyberete si toho zaměstnance, který je očividně ne¬výkonný, brzdí práci ostatních, nedbá pokynů nadřízených a nedodržuje stanovená pravidla. Shodou okolností je ale také členem orgánu odborové organizace. Co teď?