Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

Vojtěch Kadlubiec je odborníkem na pracovní právo a působí jako interní pedagog a vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování magisterského studia v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ukončil na téže fakultě v roce 2019 také prezenční doktorský studijní program v oboru Pracovní právo, když úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a obhájil disertační práci na téma „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků“. Mimo to působí v advokátní kanceláři, zabývá se studiem právní úpravy pracovněprávních vztahů v Polské republice a publikuje odborné vědecké i praktické články a monografie s tématikou související s regulací výkonu závislé práce, zejména pokud jde o nahrazování majetkové a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání a o problematiku okolo zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a jejího posuzování. Články autora se objevily např. v časopisech Právní rozhledy, Právník, Práce a mzda či Časopis pro právní vědu a praxi. Zabývá se také poradenskou a komerční lektorskou činností.