Evidence docházky

Dotaz o přechodu z jednosměnného provozu na dvousměnný

Pokud se rozhodneme, že přejdeme z jednosměnného pracovního režimu na dvousměnný, zaměstnanec nemá toto rozvržení pracovní doby uvedeno ve smlou­vě a odmítá na dvousměnný režim přejít (ani nechce podepsat dohodu o ukončení), jaký je další postup ze strany zaměstnavatele?

Dotaz o evidenci docházky obchodních cestujících

Můj dotaz se týká obchodních cestujících. Kanceláře mají stabilně doma, jejich prací je navštěvovat zákazní­ky. Do mateřské společnosti jezdí zhruba jednou za mě­síc. Máme vést evidenci docházky, nebo stačí jen evi­dence návštěv u zákazníků?

Dotaz na elektronickou evidenci pracovní doby

V současné době si zaměstnanci evidují docházku pomocí elektronických čipů, kde jsou jim příchody i odchody zaokrouhlovány na 15 minut. Nicméně je nutné evidovat i pracovní dobu. Prosím o radu, jakým způsobem můžeme toto ošetřit, pokud nechceme vést papír vou evidenci pracovní doby v jednotlivých odděleních.

SDEU zpřísňuje přesčasy a mění vyrovnávací období u pracovní dob

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie se dotýká většiny zaměstnavatelů v zemích osmadvacítky. Razantně totiž pozměňuje perspektivu, s jakou se nahlíží na vyrovnávací období pro přesčasovou práci nebo nerovnoměrně rozvrhovanou pracovní dobu. Nově by vyrovnávací období měla být považována za klouzavá, nikoliv pevně daná. Evropská směrnice určuje nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby včetně přesčasové práce v …

SDEU zpřísňuje přesčasy a mění vyrovnávací období u pracovní dob Pokračovat ve čtení »