Evidence docházky

Docházkové systémy vs. GDPR: Nový cíl kontrol ÚOOÚ

ÚOOÚ v lednu ohlásil nové cíle kontrol pro letošní rok. Víte, na co se připravit? Právě teď doporučujeme podívat se na sbírání údajů o zaměstnancích v rámci vašich docházkových systémů. Zpracováváte v nich jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné? A jak dlouhou dobu jste povinni tyto údaje uchovávat?

Dotaz o přechodu z jednosměnného provozu na dvousměnný

Pokud se rozhodneme, že přejdeme z jednosměnného pracovního režimu na dvousměnný, zaměstnanec nemá toto rozvržení pracovní doby uvedeno ve smlou­vě a odmítá na dvousměnný režim přejít (ani nechce podepsat dohodu o ukončení), jaký je další postup ze strany zaměstnavatele?

Dotaz o evidenci docházky obchodních cestujících

Můj dotaz se týká obchodních cestujících. Kanceláře mají stabilně doma, jejich prací je navštěvovat zákazní­ky. Do mateřské společnosti jezdí zhruba jednou za mě­síc. Máme vést evidenci docházky, nebo stačí jen evi­dence návštěv u zákazníků?

Dotaz na elektronickou evidenci pracovní doby

V současné době si zaměstnanci evidují docházku pomocí elektronických čipů, kde jsou jim příchody i odchody zaokrouhlovány na 15 minut. Nicméně je nutné evidovat i pracovní dobu. Prosím o radu, jakým způsobem můžeme toto ošetřit, pokud nechceme vést papír vou evidenci pracovní doby v jednotlivých odděleních.