Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání po novele ZOZ

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla v oblasti agenturního zaměstnávání mnohé změny, od zpřísnění podmínek vydávání povolení až po výši sankcí. Jaké povinnosti musí splňovat nový žadatel? Za co lze nově uložit zákaz činnosti? Jak musíte upravit smlouvu s agenturou práce?

Dotaz ohledně rovného zacházení s agenturními zaměstnanci

Nedávno nám přišly objednávky od agentury práce, se kterou naše firma spolupracuje již několik let. V naší smlouvě o spolupráci je hodinová sazba s koeficientem (srovnatelné podmínky nabízené viz dole jako bod a) a bod b), ale na každé objednávce je uvedena základní hrubá mzda 17 900 Kč. Naše firma nabídla srovnatelné podmínky tak:a) obsluha …

Dotaz ohledně rovného zacházení s agenturními zaměstnanci Pokračovat ve čtení »

Zastřené agenturní zaměstnávání = nový cíl kontrolorů

Spolupracuje vaše firma s dodavateli? Pak si dejte pozor na zastřené agenturní zaměstnávání, které je v současnosti v hledáčku inspekce práce. V jakých případech vám hrozí až milionové pokuty? Jaké jsou rizikové faktory spolupráce na smlouvu o dílo? Co platí pro agenturní zaměstnávání cizinců? A jaké podmínky musíte splnit, abyste postupovali v souladu se zákonem?

Máte agenturní zaměstnance? Dejte si pozor na rovné zacházení

Potřebujete více pracovních sil, ale jen po omezenou dobu? Situaci můžete vyřešit uzavřením pracovních smluv na dobu určitou. Takový postup však zabere čas, musíte absolvovat pohovory, připravit pracovní smlouvy a zajistit všechnu související agendu. Proto se řada firem obrací na agentury práce, které jim dle konkrétních požadavků dočasně „zapůjčí“ své zaměstnance. Pozor, agenturní zaměstnávání má však striktní pravidla a často bývá cílem kontrol inspekce práce.

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta

Inspekce práce se zaměřila na kontrolu nelegálního zaměstnávání formou pronájmu pracovní síly, které je zastřeno smlouvami o dílo či o dodání služeb, za což může hrozit pokuta až 10 milionů korun. Delikt pojmenovaný jako zastřené zprostředkování zaměstnávání je do zákona o zaměstnanosti zařazen už od roku 2017. Jedná se o pronájem pracovní síly bez dodržení …

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta Pokračovat ve čtení »

Dotaz na povinnosti uživatele agenturních zaměstnanců

Je v legislativě zakotvena povinnost uživatele agenturních za­městnanců vydat těmto přiděleným zaměstnancům doklad o uživatelem uhrazeném školení (např. vazačský průkaz nebo průkaz svářeče) při odchodu ze společnosti? Tato školení pro agenturní zaměstnance jsou plně hrazena z rozpočtu uživatele a nejsou přeúčtovávána na agentury práce/zaměstnavatele přidělených zaměstnanců.

Dotaz ohledně agentury práce

Jak postupovat v případě agentury práce? Na základě smlouvy o zprostředkování služeb s pracovní agenturou máme v naší firmě paní na úklid z Ukrajiny. Jaké doklady od ní vyžádat? Jsme povinni si ověřovat, zda má příslušné pracovní povolení, jestli ji agentura (jako její zaměstnavatel) řádně přihlásila a platí odvody?