Agenturní zaměstnávání

Máte agenturní zaměstnance? Dejte si pozor na rovné zacházení

Potřebujete více pracovních sil, ale jen po omezenou dobu? Situaci můžete vyřešit uzavřením pracovních smluv na dobu určitou. Takový postup však zabere čas, musíte absolvovat pohovory, připravit pracovní smlouvy a zajistit všechnu související agendu. Proto se řada firem obrací na agentury práce, které jim dle konkrétních požadavků dočasně „zapůjčí“ své zaměstnance. Pozor, agenturní zaměstnávání má však striktní pravidla a často bývá cílem kontrol inspekce práce.

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta

Inspekce práce se zaměřila na kontrolu nelegálního zaměstnávání formou pronájmu pracovní síly, které je zastřeno smlouvami o dílo či o dodání služeb, za což může hrozit pokuta až 10 milionů korun. Delikt pojmenovaný jako zastřené zprostředkování zaměstnávání je do zákona o zaměstnanosti zařazen už od roku 2017. Jedná se o pronájem pracovní síly bez dodržení …

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta Pokračovat ve čtení »

Dotaz na povinnosti uživatele agenturních zaměstnanců

Je v legislativě zakotvena povinnost uživatele agenturních za­městnanců vydat těmto přiděleným zaměstnancům doklad o uživatelem uhrazeném školení (např. vazačský průkaz nebo průkaz svářeče) při odchodu ze společnosti? Tato školení pro agenturní zaměstnance jsou plně hrazena z rozpočtu uživatele a nejsou přeúčtovávána na agentury práce/zaměstnavatele přidělených zaměstnanců.

Dotaz ohledně agentury práce

Jak postupovat v případě agentury práce? Na základě smlouvy o zprostředkování služeb s pracovní agenturou máme v naší firmě paní na úklid z Ukrajiny. Jaké doklady od ní vyžádat? Jsme povinni si ověřovat, zda má příslušné pracovní povolení, jestli ji agentura (jako její zaměstnavatel) řádně přihlásila a platí odvody?