Agenturní zaměstnávání

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta

Inspekce práce se zaměřila na kontrolu nelegálního zaměstnávání formou pronájmu pracovní síly, které je zastřeno smlouvami o dílo či o dodání služeb, za což může hrozit pokuta až 10 milionů korun. Delikt pojmenovaný jako zastřené zprostředkování zaměstnávání je do zákona o zaměstnanosti zařazen už od roku 2017. Jedná se o pronájem pracovní síly bez dodržení …

Za zastřené zprostředkování zaměstnávání hrozí až desetimilionová pokuta Pokračovat ve čtení »

Dotaz na povinnosti uživatele agenturních zaměstnanců

Je v legislativě zakotvena povinnost uživatele agenturních za­městnanců vydat těmto přiděleným zaměstnancům doklad o uživatelem uhrazeném školení (např. vazačský průkaz nebo průkaz svářeče) při odchodu ze společnosti? Tato školení pro agenturní zaměstnance jsou plně hrazena z rozpočtu uživatele a nejsou přeúčtovávána na agentury práce/zaměstnavatele přidělených zaměstnanců.

Dotaz ohledně agentury práce

Jak postupovat v případě agentury práce? Na základě smlouvy o zprostředkování služeb s pracovní agenturou máme v naší firmě paní na úklid z Ukrajiny. Jaké doklady od ní vyžádat? Jsme povinni si ověřovat, zda má příslušné pracovní povolení, jestli ji agentura (jako její zaměstnavatel) řádně přihlásila a platí odvody?