JUDr. Michal Faltus

JUDr. Michal Faltus je advokát advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o. V praxi se zaměřuje především na oblast závazkového práva, dotačního práva a pracovního práva, kde řeší zejména spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakož i správné nastavení vztahů mezi nimi tak, aby se sporům předcházelo.