JUDr. Michal Faltus

JUDr. Michal Faltus je advokát advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o. V praxi se zaměřuje především na oblast závazkového práva, dotačního práva a pracovního práva, kde řeší zejména spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakož i správné nastavení vztahů mezi nimi tak, aby se sporům předcházelo.

Nová směrnice EU: Konec rozdílů v odměnách mužů a žen

Víte, že průměrná mzda mužů je v České republice zhruba
o 20 % vyšší než průměrná mzda žen? Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou problémem i v mnoha dalších evropských státech. Jak proti nim chce bojovat nová směrnice EU? Jaké povinnosti zaměstnavatelům diktuje a od kdy je bude třeba začít dodržovat?

Zaměstnanec na neschopence: Může pro vás vykonávat práci?

Onemocněl vám zaměstnanec? Můžete se s ním domluvit, že pro vás bude i v režimu dočasné pracovní neschopnosti vykonávat určitou práci? Ale co když ji pak nedokončí, a vám tak vznikne škoda? V jakých případech můžete zaměstnanci za porušení režimu snížit mzdu, nebo dokonce udělit výpověď? A co na to soudy?

(Ne)přímý útok na majetek zaměstnavatele: Kdy máte nárok na náhradu škody

Termín „útok na majetek zaměstnavatele“ není v zákoníku práce vůbec zakotven. Jakými právními předpisy se tedy při řešení těchto událostí řídit? Kdo nese důkazní břemeno při prokazování intenzity porušení pracovních povinností? Jakou roli hraje výše škody? Jaký je rozdíl mezi útokem přímým a útokem nepřímým? A jak se k této problematice staví soudy?

Pozor na prodloužení některých archivačních lhůt

Ve stínu změn u pracovnělékařských prohlídek či chystané novely zákoníku práce došlo od 1. 1. 2023 ke změně archivačních dob některých dokumentů důležitých pro důchodové pojištění. O které dokumenty se jedná? O kolik let déle budete muset dokumenty archivovat? A musíte změnit spisový a skartační plán?