JUDr. Michal Faltus

JUDr. Michal Faltus je advokát advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o. V praxi se zaměřuje především na oblast závazkového práva, dotačního práva a pracovního práva, kde řeší zejména spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakož i správné nastavení vztahů mezi nimi tak, aby se sporům předcházelo.

(Ne)přímý útok na majetek zaměstnavatele: Kdy máte nárok na náhradu škody

Termín „útok na majetek zaměstnavatele“ není v zákoníku práce vůbec zakotven. Jakými právními předpisy se tedy při řešení těchto událostí řídit? Kdo nese důkazní břemeno při prokazování intenzity porušení pracovních povinností? Jakou roli hraje výše škody? Jaký je rozdíl mezi útokem přímým a útokem nepřímým? A jak se k této problematice staví soudy?

Pozor na prodloužení některých archivačních lhůt

Ve stínu změn u pracovnělékařských prohlídek či chystané novely zákoníku práce došlo od 1. 1. 2023 ke změně archivačních dob některých dokumentů důležitých pro důchodové pojištění. O které dokumenty se jedná? O kolik let déle budete muset dokumenty archivovat? A musíte změnit spisový a skartační plán?