Dotaz na povinnosti uživatele agenturních zaměstnanců

Je v legislativě zakotvena povinnost uživatele agenturních za­městnanců vydat těmto přiděleným zaměstnancům doklad o uživatelem uhrazeném školení (např. vazačský průkaz nebo průkaz svářeče) při odchodu ze společnosti? Tato školení pro agenturní zaměstnance jsou plně hrazena z rozpočtu uživatele a nejsou přeúčtovávána na agentury práce/zaměstnavatele přidělených zaměstnanců.

Tento obsah je určen jen pro předplatitele magazínu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Napsat komentář