Dovolená

Dotaz o zavedení dovolené navíc

Naše firma chce jako bonus zavést pět dní dovo­lené navíc pro zaměstnance, kteří jsou u firmy za­městnaní více jak deset let. Řešíme však otázku, zda to ostatní zaměstnanci nebudou chápat dis­kriminačně. Nárok bude jako benefit zakotven v kolektivní smlouvě. Jaký je Váš názor?