Dovolená

Dotaz o zavedení dovolené navíc

Naše firma chce jako bonus zavést pět dní dovo­lené navíc pro zaměstnance, kteří jsou u firmy za­městnaní více jak deset let. Řešíme však otázku, zda to ostatní zaměstnanci nebudou chápat dis­kriminačně. Nárok bude jako benefit zakotven v kolektivní smlouvě. Jaký je Váš názor?

Dotaz o předpokládaném nároku na dovolenou

Předpokládáme, že jsou splněny pod­mínky pro vznik práva na dovolenou a výměra dovolené za celý kalendářní rok je podle ZP čtyři týdny. Jak praco­vat s nárokem na dovolenou, když skutečně odpracované hodiny za celý rok ještě nejsou známy? Není násle­dující předpoklad vypočítán špatně? PŘÍKLAD: Zaměstnanec pracuje od pondělí do pátku 40 hodin týdně, tj. TPD …

Dotaz o předpokládaném nároku na dovolenou Pokračovat ve čtení »