Poradna

Dotaz na sjednání dohody o srážkách ze mzdy

Chceme našemu zaměstnanci umožnit školení svářečů. Na základě dohody se zaměstnancem je stanoveno/dohodnuto, že pokud by odešel ze současného zaměstnání na svoji vlastní žádost do jednoho roku od ukončení školení svářeče, zaplatí celé náklady za školení. Pokud by odešel na vlastní žádost od 13. do 24. měsíce od ukončení školení, zaplatí polovinu nákladů za školení.…

Číst více

Dotaz na krácení dávek na nemocenské

Obdrželi jsme elektronickou neschopenku našeho zaměstnance, na níž bylo od lékaře zaškrtnuto „pracovní úraz – NE, úraz zaviněný jinou osobou – NE, požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek – ANO“. Jak máme v tomto případě postupovat? Co pro nás jako zaměstnavatele z tohoto údaje vyplývá? Máme povinnost v prvních 14 dnech nějakým způsobem…

Číst více

Dotaz o ochraně soukromí na pracovišti z pohledu GDPR

Na úřadě jsou téměř všechny dveře kanceláří prosklené (z důvodu otevřenosti úřadu veřejnosti), na všechny zaměstnance a jejich činnosti je tudíž z chodeb vidět. Ze strany návštěvníků úřadu i jiných zaměstnanců tedy existuje možnost tyto zaměstnance sledovat. Je to z pohledu GDPR v pořádku, nebo se v takové situaci uplatní právo na soukromí, i když se…

Číst více

Dotaz na návrat z rodičovské dovolené a nárok na odstupné

Zaměstnankyně požádala o prodloužení rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte. Jako zaměstnavatel jsme jí vyhověli. Na práci, kterou měla po návratu vykonávat, jsme přijali jiného zaměstnance. Dle zákona není zaměstnavatel v takovém případě povinen místo dále držet. Pokud se tedy po čtyřech letech bude chtít zaměstnankyně vrátit a my pro ni jiné místo mít nebudeme,…

Číst více