Poradna

Dotaz k rozvrhu práce pro DPP

Jak má vypadat rozvrh práce pro DPP, když smlouva je na rok a práce v podstatě stereotypní (zadávání účetních dokladů). Lze mít jednotný rozvrh a měnit jen v případě změny?

Číst více

Dotaz ohledně rovného zacházení s agenturními zaměstnanci

Nedávno nám přišly objednávky od agentury práce, se kterou naše firma spolupracuje již několik let. V naší smlouvě o spolupráci je hodinová sazba s koeficientem (srovnatelné podmínky nabízené viz dole jako bod a) a bod b), ale na každé objednávce je uvedena základní hrubá mzda 17 900 Kč. Naše firma nabídla srovnatelné podmínky tak:a) obsluha…

Číst více

Dotaz k použití smlouvy o dílo

Chtěl bych se zeptat ohledně vhodného způsobu použití smlouvy o dílo ve skladě. Od založení firmy v 2017 jsme začali spolupráci s různými firmami na základě Rámcové smlouvy o dílo. Ale jako nováček na odd. HR si nejsem jistý, zda můžeme zaměstnat na tentýž typ smlouvy i pracovníky ve skladu. Zeptal jsem se různých lidi…

Číst více

Dotaz na sjednání dohody o srážkách ze mzdy

Chceme našemu zaměstnanci umožnit školení svářečů. Na základě dohody se zaměstnancem je stanoveno/dohodnuto, že pokud by odešel ze současného zaměstnání na svoji vlastní žádost do jednoho roku od ukončení školení svářeče, zaplatí celé náklady za školení. Pokud by odešel na vlastní žádost od 13. do 24. měsíce od ukončení školení, zaplatí polovinu nákladů za školení.…

Číst více

Dotaz na krácení dávek na nemocenské

Obdrželi jsme elektronickou neschopenku našeho zaměstnance, na níž bylo od lékaře zaškrtnuto „pracovní úraz – NE, úraz zaviněný jinou osobou – NE, požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek – ANO“. Jak máme v tomto případě postupovat? Co pro nás jako zaměstnavatele z tohoto údaje vyplývá? Máme povinnost v prvních 14 dnech nějakým způsobem…

Číst více

Dotaz o ochraně soukromí na pracovišti z pohledu GDPR

Na úřadě jsou téměř všechny dveře kanceláří prosklené (z důvodu otevřenosti úřadu veřejnosti), na všechny zaměstnance a jejich činnosti je tudíž z chodeb vidět. Ze strany návštěvníků úřadu i jiných zaměstnanců tedy existuje možnost tyto zaměstnance sledovat. Je to z pohledu GDPR v pořádku, nebo se v takové situaci uplatní právo na soukromí, i když se…

Číst více