JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Kdy vám musí zaměstnanec nahradit škodu?

Způsobil vám zaměstnanec škodu? Víte, kdy mu vzniká povinnost k náhradě a v jaké výši? Jak máte postupovat v případě, že zaměstnanec poškodí pracovní počítač nebo ztratí svěřenou hotovost? Můžete uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti ve vztahu k vybavení zaměstnancovy kanceláře? A na co si musíte dát pozor při prokazování zavinění?

Seriál o novele ZP: Co říká zákon o slaďování pracovního a rodinného života?

Věděli jste, že existuje směrnice EU, která se zabývá rovnováhou mezi pracovním a rodinným životem? Jak se její ustanovení promítnou do novely zákoníku práce? Co musí být nově uvedeno v žádosti o čerpání rodičovské dovolené? A jaký postup máte zvolit v případě, kdy vás zaměstnanec pečující o dítě požádá o kratší pracovní dobu?

Seriál o novele ZP: Nová éra práce na dálku

Víte, jaké změny přinese novela zákoníku práce v oblasti práce na dálku? A proč jsou zažité pojmy „home office“ či „práce z domova“ věcně i terminologicky nesprávné? Co nakonec v novele zbylo z původně navrhovaných pravidel? A budete nakonec muset hradit náklady s prací na dálku spojené?