JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Zásadní změny v dovolené od 1. ledna 2021

Novela zákoníku práce přináší významné změny v dovolené, která zasáhne praxi každé¬ho zaměstnavatele. Největší pozornost poutá nové vyjádření rozsahu dovolené v hodinách. Tím však změny zdaleka nekončí. Jak to bude s podmínkami pro vznik práva na dovolenou? Jak nově řešit omluvené zameškání práce a převedení dovolené do následujícího roku?