JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako samostatný advokát. Charakterizuje ji mnohaletý výkon všeobecné advokacie. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, dále občanskému, obchodnímu a korporátnímu právu. Publikovala například on-line odpovědi z oblasti v rámci pracovněprávní poradny internetového serveru iHNed.cz, Kariéra web a MONSTER.cz. Napsala odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi pro deník E 15 a Mladá fronta Dnes, vystupovala k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele POKR, je autorkou publikace Základy pracovního práva s příklady a vzory a spoluautorkou dalších vzdělávacích publikací z oblasti pracovního práva vydávaných Nakladatelstvím FORUM.

Doporučení pro zaměstnavatele v době koronaviru

V současné době se téměř celý svět potýká s dalšími vlnami šíření nebezpečného viru 2019 n-Cov, resp. SARS Cov2, zvaného nový koronavir. Světová zdravotnická organizace již vyhlásila stav šíření nemoci covid-19 za pandemii. Zejména zaměstnavatelům v této složité situaci přinášíme praktická doporučení a rady.

Opatření zaměstnavatele ke zmírnění dopadů koronavirové krize

Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaměstnavatel povinnost zajistit pro své zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Zejména v době rizika šíření infekčních chorob je nutné posoudit zájem na ochranu zdraví zaměstnanců nad zájmem ochrany osobních údajů a zásahy do některých osobních práv zaměstnanců.

Postup vůči zaměstnanci podezřelém z nákazy koronaviru

Zaměstnavatel nemůže rizikovému zaměstnanci sám nařídit karanténu, takové oprávnění má pouze lékař, případně příslušná krajská hygienická stanice. Pokud má zaměstnavatel obavu, že zaměstnanec může být nakažen, měl by (telefonicky či e-mailem) apelovat na zaměstnance, aby svůj návrat z rizikové oblasti či kontakt s nakaženou osobou nahlásil příslušné krajské hygienické stanici, případně svému praktickému lékaři. Ti rozhodnou o potřebě provedení testu na koronavirus a případném nařízení karantény.