Mgr. Veronika Odrobinová

Partnerka advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Dvořák Hager, která se specializuje na pracovní právo a má bohaté zkušenosti s problematikou vysílání zaměstnanců.

Jak na nábor zaměstnanců v souladu s GDPR

V praxi se často zapomíná, že zpracování osobních údajů potenciálních zaměstnanců probíhá už během výběrového řízení. Jaké údaje (ne)můžete od uchazečů vyžadovat? V jakých případech budete potřebovat kandidátův souhlas? A jak naložit s osobními údaji po ukončení náboru?

I odborový funkcionář může dostat výpověď

Představte si následující situaci: jako zaměstnavatel provádíte organizační změnu a jeden zaměstnanec se stane nadbytečným. Vyberete si toho zaměstnance, který je očividně ne¬výkonný, brzdí práci ostatních, nedbá pokynů nadřízených a nedodržuje stanovená pravidla. Shodou okolností je ale také členem orgánu odborové organizace. Co teď?