Mgr. Veronika Odrobinová

Veronika Odrobinová je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo. Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Legal 500 pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Jak na nábor zaměstnanců v souladu s GDPR

V praxi se často zapomíná, že zpracování osobních údajů potenciálních zaměstnanců probíhá už během výběrového řízení. Jaké údaje (ne)můžete od uchazečů vyžadovat? V jakých případech budete potřebovat kandidátův souhlas? A jak naložit s osobními údaji po ukončení náboru?

I odborový funkcionář může dostat výpověď

Představte si následující situaci: jako zaměstnavatel provádíte organizační změnu a jeden zaměstnanec se stane nadbytečným. Vyberete si toho zaměstnance, který je očividně ne¬výkonný, brzdí práci ostatních, nedbá pokynů nadřízených a nedodržuje stanovená pravidla. Shodou okolností je ale také členem orgánu odborové organizace. Co teď?