JUDr. Jiří Gorčík

JUDr. Jiří Gorčík Jiří je advokátem, který se ve své praxi věnuje zejména pracovnímu právu, správnímu právu, občanskému právu a řešení sporů.

Zálohy na mzdy: vítaný benefit v době krize

Má zaměstnanec právo na zálohu na mzdu, nebo záleží pouze na vůli zaměstnavatele? Jak často zálohy vyplácet? Jakým způsobem postupovat, když je pracovník v exekuci či insolvenci? Vyplatí se vám tento benefit zavést? A kdy vám naopak přinese administrativní zátěž a problémy?