Ukončení pracovního poměru

Dotaz o přechodu z jednosměnného provozu na dvousměnný

Pokud se rozhodneme, že přejdeme z jednosměnného pracovního režimu na dvousměnný, zaměstnanec nemá toto rozvržení pracovní doby uvedeno ve smlou­vě a odmítá na dvousměnný režim přejít (ani nechce podepsat dohodu o ukončení), jaký je další postup ze strany zaměstnavatele?

Dotaz o výpovědi za alkohol na pracovišti

Zaměstnanci byl proveden test na alkohol a bylo mu naměřeno 2,4 promile, test byl zopakován po 10 minu­tách se stejným výsledkem. Můžeme toto brát jako hrubé porušení pracovních povinností a na základě tohoto zjištění dát zaměstnanci výpověď? Jaký para­graf zákoníku práce máme ve výpovědi uvést? Je důle­žité, kolik promile jsme zaměstnanci naměřili? A jak je …

Dotaz o výpovědi za alkohol na pracovišti Pokračovat ve čtení »