Novela zákoníku práce

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce je na obzoru!

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo v pondělí 12. září do připomínkového řízení dlouho očekávaný návrh velké novely zákoníku práce. Hlavním úkolem této novely je transpozice dvou evropských směrnic – o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Zásadní změny v dovolené od 1. ledna 2021

Novela zákoníku práce přináší významné změny v dovolené, která zasáhne praxi každé¬ho zaměstnavatele. Největší pozornost poutá nové vyjádření rozsahu dovolené v hodinách. Tím však změny zdaleka nekončí. Jak to bude s podmínkami pro vznik práva na dovolenou? Jak nově řešit omluvené zameškání práce a převedení dovolené do následujícího roku?

Legislativní bomba v pracovním právu

V oblasti pracovního práva nastávají s novelou zákoníku práce bouřlivé změny. Vedle první vlny novinek s platností od 30. 7., která změnila podmínky doručování, zpřísnila vysílání zaměstnanců nebo přechod práv a povinností, se musí zaměstnavatelé připravit na zásadní změny v počítání dovolené. Od 1. 1. 2021 se totiž nebude určovat dle odpracovaných dní, ale hodin. Prací personalistů otřesou i chystané změny, které musí odpovídat nařízení Evropské unie. …

Legislativní bomba v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Dotaz o dodržování minimální mzdy v případě vysílání zaměstnanců do EU

Jsme akciová společnost a naši zaměstnanci vyjíždějí do EU k našim dodavatelům i odběratelům na krátko­dobá (do cca 2 týdnů) technicko-obchodní jednání, ško­lení, veletrhy apod. Ve kterých případech musíme dodr­žet minimální mzdu dané země a ve kterých ne? Zaměstnanci jsou řízeni českým zaměstnavatelem.

Dotaz o vysílání zaměstnanců do Německa

Jsme výrobní společnost, v mateřské společnosti máme obchod a vedení. Když naši pracovníci pojedou do Německa k mateřské společnosti řešit nějaký pro­blém vzniklý ve výrobě, jde o vyslání v rámci skupiny podniků?