Odměňování

Zálohy na mzdy: vítaný benefit v době krize

Má zaměstnanec právo na zálohu na mzdu, nebo záleží pouze na vůli zaměstnavatele? Jak často zálohy vyplácet? Jakým způsobem postupovat, když je pracovník v exekuci či insolvenci? Vyplatí se vám tento benefit zavést? A kdy vám naopak přinese administrativní zátěž a problémy?

Kdy se vyplatí poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál?

Od loňského roku mohou zaměstnavatelé kromě stravenek a závodního stravování poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na jídlo i prostřednictvím stravenkového paušálu. Rozdíl spočívá v tom, že místo papírových stravenek dostává zaměstnanec přímo peníze. Jde o dobrovolný benefit, který je poskytován nad rámec sjednané, a tedy nárokové odměny za práci. Stravenkový paušál je na straně zaměstnance zvýhodněn …

Kdy se vyplatí poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál? Pokračovat ve čtení »

Evropský parlament: minimální mzda v Česku 20 tisíc?

Evropský parlament se 14. září shodl na nových jednotných pravidlech pro výpočet minimální mzdy, která mají zajistit důstojnou životní úroveň ve všech členských státech EU. Směrnice stanovuje základní požadavky na při­měřenost zákonných minimálních mezd určených vnitrostátními právními předpisy. Nová pravidla se netýkají zemí, v nichž se minimální mzda určuje výlučně kolektivními smlouvami. Stano­vení minimální mzdy …

Evropský parlament: minimální mzda v Česku 20 tisíc? Pokračovat ve čtení »

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání vzrostou od září o 5,2 procenta

V souvislosti s vysokou inflací posledních měsíců přistoupila vláda k valorizaci náhrad za pracovní úrazy a ne­moci z povolání, z níž budou těžit hlavně zaměstnanci. Výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se určuje rozdílem mezi průměrným pří­jmem před úrazem a příjmem po úrazu, s …

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání vzrostou od září o 5,2 procenta Pokračovat ve čtení »

Závod s inflací: Jak moc plánují firmy zvyšovat mzdy?

Rychle rostoucí inflace a nedostatek pracovní síly nutí firmy zvyšovat mzdy. Kam až porostou? A jaká jsou očeká­vání zaměstnanců? Více než polovina českých zaměstnavatelů (55 %) plánuje v nejbližší době svým zaměstnan­cům přidat, což je o 19 procentních bodů více než loni v létě. Vyplynulo to z květnového průzkumu mezi respon­denty z řad vedení a …

Závod s inflací: Jak moc plánují firmy zvyšovat mzdy? Pokračovat ve čtení »

Nižší daně pro zaměstnance, kteří používají služební elektromobily

Aktuálně v České republice 9 z 10 firem používá auta se spalovacími motory. Nyní se je stát snaží motivovat k in­vesticím do vozů s ekologickým pohonem. Zaměstnanci, kteří používají bezplatně firemní auto, mají zvýšený základ pro výpočet daně z příjmu o 1 % z ceny vozu. U elektromobilů je to nově pouze 0,5 %. Tato …

Nižší daně pro zaměstnance, kteří používají služební elektromobily Pokračovat ve čtení »

Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném u částečných úvazků

Zaměstnavatelé získají slevu 5 % na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců pracujících na částečný úva­zek. Novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která má podpořit využívání částečných úvazků, schválil 29. června Senát. Zaměstnavatelé budou moct uplatnit slevu u zaměstnanců, kteří spadají do některé z následujících skupin: osoba starší 55 …

Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném u částečných úvazků Pokračovat ve čtení »