zákoník práce

Seriál o novele ZP: Co říká zákon o slaďování pracovního a rodinného života?

Věděli jste, že existuje směrnice EU, která se zabývá rovnováhou mezi pracovním a rodinným životem? Jak se její ustanovení promítnou do novely zákoníku práce? Co musí být nově uvedeno v žádosti o čerpání rodičovské dovolené? A jaký postup máte zvolit v případě, kdy vás zaměstnanec pečující o dítě požádá o kratší pracovní dobu?

Seriál o novele ZP: Nová éra práce na dálku

Víte, jaké změny přinese novela zákoníku práce v oblasti práce na dálku? A proč jsou zažité pojmy „home office“ či „práce z domova“ věcně i terminologicky nesprávné? Co nakonec v novele zbylo z původně navrhovaných pravidel? A budete nakonec muset hradit náklady s prací na dálku spojené?

Seriál o novele ZP: Zásadní změny u DPP/DPČ

Novela zákoníku práce významně změní pravidla zaměstnávání dohodářů. Znáte nové povinnosti, které budete muset plnit? Na co se musíte připravit? Právo na dovolenou, příplatky nebo volno při překážkách v práci. To je jen část toho, v čem se právní úprava zpřísní. Už víte, jak budete muset řešit počítání dovolené nebo rozvrhování pracovní doby?