práce na dálku

Dotaz na uvedení místa výkonu práce při home office

Je nutné uvádět do pracovní smlouvy místo výkonu práce zaměstnance, když pracuje na home office? Aktuálně máme ve smlouvě uvedeno pouze sídlo zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci mohou pracovat takřka odkudkoliv, nejsem si jistá, jak tento případný zákonný požadavek specifikovat.

Práce na dálku: Jaké novinky přinesla novela ZP?

Práce z domova může být pro některé zaměstnance vítaným pracovním benefitem a výhodná může být i pro zaměstnavatele. S novelou zákoníku práce se ale změnila pravidla! Jakou formu musí mít dohoda o práci na dálku a co by měla obsahovat? Jakým způsobem jsou zaměstnanci hrazeny náklady související s home office? A musí tyto náhrady danit?

Seriál o novele ZP: Co říká zákon o slaďování pracovního a rodinného života?

Věděli jste, že existuje směrnice EU, která se zabývá rovnováhou mezi pracovním a rodinným životem? Jak se její ustanovení promítnou do novely zákoníku práce? Co musí být nově uvedeno v žádosti o čerpání rodičovské dovolené? A jaký postup máte zvolit v případě, kdy vás zaměstnanec pečující o dítě požádá o kratší pracovní dobu?