Dotaz o návštěvě lékaře a následných přesčasů

Kolegyně byla jako doprovod u lékaře 4 hodiny a pak nestíhala svoji práci. Nařízený přesčas to nebyl, jen její vůle být v práci déle. Vznikl jí tedy 2,5ho­dinnový přesčas a chtěla si nadpracovanou dobu vybrat jako náhradní volno. To si také vybrala, no a pak se situ­ace opakovala a přidala se další kolegyně. Vysvětlila jsem jim, že k lékaři si mají podle ZP zajít nejlépe po pracovní době a na dobu nezbytně nutnou, do nej­bližšího zařízení atd. Chápu, že spousta vyšetření u spe­cialistů se odehrává v dopoledních hodinách a nikdy jsme nikomu nijak nebránili. Mimo jiné mě ale zarazila odpověď kolegyně, že pro ni je to lehce získaný přesčas, protože si ho tzv. odsedí u lékaře, a mohla jsem si už všimnout, že její přesčasové hodiny jsou právě ty u lé­kaře. Odpověděla jsem, že ano, že to jsem si měla všim­nout už dříve, a pustila se alespoň do definice práce přesčas. Domluvila jsem tedy kolegyním, že pokud je jejich pracovní doba 8 hodin, tak když jdou k lékaři tře­ba i na ty 4 hodiny, tak v práci ten den budou 4 hodiny. Práce přesčas je přeci práce nad rámec pracovní doby a strávená prací pro zaměstnavatele, a ne sezením u lé­kaře. Ptám se tedy, je nějaký právní postup, aby nedo­cházelo k takovému zneužití ze strany zaměstnanců? Přesčasové hodiny si naši zaměstnanci řádně vybírají nebo je řádně proplácíme, vždy se jich na jejich volbu zeptám. Nebude třeba řešením zavést propustky k lé­kaři?

Tento obsah je určen jen pro předplatitele magazínu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Napsat komentář