Ing. Dagmar Matějková Chudárková

Dagmar Matějková se pohybuje v oblasti lidských zdrojů již od roku 2001. Doposud ve své kariéře vedla nadnárodní týmy a nastavovala HR strategie a procesy. Ve své kariéře pracovala v různých globálních i mezinárodních společnostech. Kromě vypracovávání strategií se věnovala obvyklým každodenním činnostem, jako je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, průzkumy mezd, příprava rozpočtu, talentový management, řízení výkonnosti, ale také ukončování pracovního poměru (spravedlivým a ne bolestivým způsobem) či nejasnosti a spory týkající se pracovně právní legislativy.