Personalista jako HRomosvod firemních problémů

Stres na pracovišti se nevyhýbá nikomu, tím méně HR pracovníkům, kteří jsou vystaveni tlaku jak ze strany vedení, tak ze strany zaměstnanců. Jak poznat, že vaše tělo přestává zátěž zvládat? Jakým způsobem si můžete udržovat psychickou pohodu? A které praktiky je vhodné na pracovišti uplatnit, abyste předcházeli konfliktům a vzniklé krizové situace zvládali co nejefektivněji?