výkon práce

Dotaz na uvedení místa výkonu práce při home office

Je nutné uvádět do pracovní smlouvy místo výkonu práce zaměstnance, když pracuje na home office? Aktuálně máme ve smlouvě uvedeno pouze sídlo zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci mohou pracovat takřka odkudkoliv, nejsem si jistá, jak tento případný zákonný požadavek specifikovat.

Zaměstnanec na neschopence: Může pro vás vykonávat práci?

Onemocněl vám zaměstnanec? Můžete se s ním domluvit, že pro vás bude i v režimu dočasné pracovní neschopnosti vykonávat určitou práci? Ale co když ji pak nedokončí, a vám tak vznikne škoda? V jakých případech můžete zaměstnanci za porušení režimu snížit mzdu, nebo dokonce udělit výpověď? A co na to soudy?