Zaostřeno na whistleblowing: Můžete oznamovací systém sdílet?

Můžete si zavádění whistleblowingu ve firmě usnadnit? Víte, kdy je možné vnitřní oznamovací systém sdílet? Co vám zákon diktuje, chcete-li whistleblowingové povinnosti outsourcovat? A jaká pravidla platí pro přijímání oznámení v dceřiných společnostech?