rozvržení pracovní doby

Dotaz na limit maximálně přípustné práce přesčas

V naší organizaci nepůsobí odborová organizace a nemáme tedy kolektivní smlouvu. Ráda bych se ujistila o limitech maximálně přípustné práce přesčas. Máme rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Můžou zaměstnanci v naší organizaci odpracovat nejvýše 416 hodin v rámci 52 po sobě jdoucích týdnů, když bychom měli tento limit uvedený v interních předpisech?