Dotaz na promítnutí nové pozice do pracovní smlouvy

Kdyby firma měla se svým kmenovým zaměstnancem ústně domluvenou novou pozici (bez navýšení mzdy), musela by firma zadávat tuto novou pozici do pracovní smlouvy toho daného kmenového zaměstnance a nahlásit tuto skutečnost na úřad práce?