Práce přesčas

Dotaz na limit maximálně přípustné práce přesčas

V naší organizaci nepůsobí odborová organizace a nemáme tedy kolektivní smlouvu. Ráda bych se ujistila o limitech maximálně přípustné práce přesčas. Máme rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Můžou zaměstnanci v naší organizaci odpracovat nejvýše 416 hodin v rámci 52 po sobě jdoucích týdnů, když bychom měli tento limit uvedený v interních předpisech?

Jak odměňovat práci přesčas

Porušení pravidel odměňování práce přesčas může být důvodem k uložení až 2milionové pokuty. Víte, jak výši odměny vypočítat? A ovlivňuje její výši fakt, zda je vykonána na home office, nebo při vyslání zaměstnance do zahraničí? A za jakých okolností může být příplatek nahrazen náhradním volnem? Druhou část této minisérie jsme navíc doplnili ukázkou výpočtů.