nelegální zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání po novele ZOZ

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla v oblasti agenturního zaměstnávání mnohé změny, od zpřísnění podmínek vydávání povolení až po výši sankcí. Jaké povinnosti musí splňovat nový žadatel? Za co lze nově uložit zákaz činnosti? Jak musíte upravit smlouvu s agenturou práce?