Nelegální práce

Agenturní zaměstnávání po novele ZOZ

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla v oblasti agenturního zaměstnávání mnohé změny, od zpřísnění podmínek vydávání povolení až po výši sankcí. Jaké povinnosti musí splňovat nový žadatel? Za co lze nově uložit zákaz činnosti? Jak musíte upravit smlouvu s agenturou práce?

Kontrola švarcsystému: na co se inspektoři ptají nejčastěji?

Počet kontrol zaměřených na nelegální práci narůstá. Za švarcsystém hrozí zaměstnanci i zaměstnavateli vysoké pokuty. Víte, co lze podle zákona považovat za nelegální práci? Na co se inspektoři při kontrole švarcsystému zaměřují a jak přesně kontrola probíhá? Můžete se na ni nějak připravit? A musí ji úřad nahlásit předem?