Odměňování zaměstnanců: Mzdové složky a jejich skrytá úskalí

Zaměstnavatelé mohou zaměstnance odměňovat prostřednictvím různých mzdových složek. Jaké právní následky má označení mzdové složky jako nenárokové? Jak správně uplatnit motivační funkci odměňování? V jakých případech můžete zaměstnanci mzdovou složku snížit nebo neposkytnout, aniž byste porušili zákon?