5 tipů jak vést roční hodnoticí pohovor se zaměstnancem

Začínáte ve firmě nový rok pravidelnými hodnoticími pohovory se zaměstnanci? Konstruktivní zpětnou vazbu a otevřenou komunikaci není v pracovním prostředí radno podceňovat. Jak máte správně postupovat, aby hodnocení přineslo své ovoce?