Monitorování služebních vozidel pomocí GPS: Na co si dát pozor

Využíváte v práci GPS monitoring, ať už pro kontrolu svého majetku, vedení knihy jízd nebo zvýšení efektivity práce? Jaká pravidla je třeba dodržet, aby nedošlo k porušení práv zaměstnanců na ochranu soukromí? Které účely jsou pro zavedení sledování legitimní? A lze sledovat pouze jeden vůz konkrétního pracovníka?