Evidence vašich zaměstnanců: na co ji (ne)smíte použít

Můžete využít data z evidence vašich zaměstnanců i pro jiné účely, než za jakými byla sesbírána? Právě touto otázkou se nedávno zabýval Soudní dvůr EU. Jak znělo rozhodnutí? A došlo k potrestání zaměstnanců z HR?