Archivace

Pozor na prodloužení některých archivačních lhůt

Ve stínu změn u pracovnělékařských prohlídek či chystané novely zákoníku práce došlo od 1. 1. 2023 ke změně archivačních dob některých dokumentů důležitých pro důchodové pojištění. O které dokumenty se jedná? O kolik let déle budete muset dokumenty archivovat? A musíte změnit spisový a skartační plán?

Pozor na prodloužení archivačních dob od 1. 1. 2023

Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a mj. přináší změny do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jež se dotknou všech zaměstnavatelů. V této oblasti dochází k prodloužení archivačních dob pro některé dokumenty. Dosavadní třicetiletá lhůta pro uschovávání mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se prodlouží na …

Pozor na prodloužení archivačních dob od 1. 1. 2023 Pokračovat ve čtení »