Aktuality

Novela zákoníku práce zpřísní pravidla povinné doby odpočinku

Víte, jak zaměstnanci správně spočítat, na kolik hodin odpočinku má po odpracované době nárok? Změnu aktuálních pravidel nyní chystá novela zákoníku práce. Jak konkrétně zasáhne do počítání povinné doby denního a týdenního odpočinku? Denní odpočinek jako zákonný termín Současná právní úprava pojem „denní odpočinek“ nezná. Používá místo něj termín „odpočinek mezi směnami“. Tento stav nyní novela zákoníku …

Novela zákoníku práce zpřísní pravidla povinné doby odpočinku Pokračovat ve čtení »

Další změny slev na pojistném zaměstnanců na zkrácený úvazek

Teprve od února platí zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který zavedl 5% slevu na pojistném u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek. Tři měsíce od účinnosti zákona je nyní na obzoru jeho novela. Co všechno má změnit? Zákon č. 216/2022 Sb., který nabyl účinnosti 1. února tohoto roku, byl přijímán …

Další změny slev na pojistném zaměstnanců na zkrácený úvazek Pokračovat ve čtení »

Pozor na nové povinnosti zaměstnavatelů občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou

Aktuálně se v Senátu nachází návrh novely zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. K novelizaci dochází ve spojení s prodloužením dočasné ochrany cizinců, kteří uprchli v loňském roce před válkou na Ukrajině. Mimo jiné se zavádí evidence bytů pro dočasnou ochranu v rámci …

Pozor na nové povinnosti zaměstnavatelů občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou Pokračovat ve čtení »

První česká firma získala certifikát Migraine Friendly Workplace

První firma v Česku získala certifikát za přátelské prostředí pro zaměstnance potýkající se s migrénou. Tato závažná nemoc postihuje přibližně jednoho ze deseti Čechů. Celosvětově představuje druhou nejčastější příčinu krátkodobé pracovní nepřítomnosti v nemanuálních zaměstnáních. Migréna je časté a závažné neurologické onemocnění. V Česku jím trpí více než milion lidí. Nejvíce jsou migrénou postiženy ženy v produktivním věku 35 až …

První česká firma získala certifikát Migraine Friendly Workplace Pokračovat ve čtení »

Pozor na prodloužení archivačních dob od 1. 1. 2023

Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a mj. přináší změny do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jež se dotknou všech zaměstnavatelů. V této oblasti dochází k prodloužení archivačních dob pro některé dokumenty. Dosavadní třicetiletá lhůta pro uschovávání mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se prodlouží na …

Pozor na prodloužení archivačních dob od 1. 1. 2023 Pokračovat ve čtení »

Rychlý přehled parametrických změn pro rok 2023

Do posledního čísla Moderního HR managera jsme si pro vás připravili rychlé shrnutí pravidelných změn částek v rámci pracovněprávních vztahů, které jsou účinné od 1. 1. 2023. Navýšení minimální a zaručené mzdy Sazby minimální a zaručené mzdy pro rok 2023 nebyly do uzávěrky tohoto čísla schváleny. MPSV však již předložilo návrh nařízení vlády, který počítá …

Rychlý přehled parametrických změn pro rok 2023 Pokračovat ve čtení »

Firmy začaly hromadně propouštět

V srpnu a září letošního roku došlo k zatím největšímu hromadnému propouštění v letošním roce a tento trend bude podle odborníků i nadále pokračovat. Firmy drtí kromě vysoké inflace také rostoucí náklady na energie, nedostatek materiálů či ubývání zakázek, což se již začalo projevovat i na trhu práce. Jako první pak firmy škrtají především agenturní …

Firmy začaly hromadně propouštět Pokračovat ve čtení »

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce je na obzoru!

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo v pondělí 12. září do připomínkového řízení dlouho očekávaný návrh velké novely zákoníku práce. Hlavním úkolem této novely je transpozice dvou evropských směrnic – o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Směrnice měly být do našeho …

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce je na obzoru! Pokračovat ve čtení »

Evropský parlament: minimální mzda v Česku 20 tisíc?

Evropský parlament se 14. září shodl na nových jednotných pravidlech pro výpočet minimální mzdy, která mají zajistit důstojnou životní úroveň ve všech členských státech EU. Směrnice stanovuje základní požadavky na při­měřenost zákonných minimálních mezd určených vnitrostátními právními předpisy. Nová pravidla se netýkají zemí, v nichž se minimální mzda určuje výlučně kolektivními smlouvami. Stano­vení minimální mzdy …

Evropský parlament: minimální mzda v Česku 20 tisíc? Pokračovat ve čtení »

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání vzrostou od září o 5,2 procenta

V souvislosti s vysokou inflací posledních měsíců přistoupila vláda k valorizaci náhrad za pracovní úrazy a ne­moci z povolání, z níž budou těžit hlavně zaměstnanci. Výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se určuje rozdílem mezi průměrným pří­jmem před úrazem a příjmem po úrazu, s …

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání vzrostou od září o 5,2 procenta Pokračovat ve čtení »