Dotaz o předpokládaném nároku na dovolenou

Předpokládáme, že jsou splněny pod­mínky pro vznik práva na dovolenou a výměra dovolené za celý kalendářní rok je podle ZP čtyři týdny. Jak praco­vat s nárokem na dovolenou, když skutečně odpracované hodiny za celý rok ještě nejsou známy? Není násle­dující předpoklad vypočítán špatně?

PŘÍKLAD: Zaměstnanec pracuje od pondělí do pátku 40 hodin týdně, tj. TPD = 40; výměra dovolené za kalendářní rok je čtyři týdny. Zaměstnanec nastoupil 1. 1. 2021 a odpracoval 168 hodin. Ostatní měsíce nejsou odpracované, protože je např. 1. 2. 2021.

Jeho předpokládaný nárok na do­volenou bude: 168 (již odpracované ho­diny včetně svátku, který se započítává do odpracované doby) + zbývající po­čet hodin, který by měl podle jeho TPD odpracovat = 168 + 1 920 = 2 088/40 = 52,2 = 52 týdnů, to znamená, že má ná­rok na 160 hodin dovolené.

Náš zpracovatel mezd vypočítává předpoklad z kalendářních dní, které vydělí 7 dny po sobě jdoucími, tj. když vezmu stejný příklad: 334 kalendářních dní za (únor–prosinec) / 7 = 47,714 týdne × 40 = 1 908,56 + 168 ho­din za odpracovaný leden = 2 076,56/ /40 = 51,914 týdnů, respektive 51.

Nárok na dovolenou 51/52 × 4 × 40 TPD= 156,92, tj. 157 hodin.

Tento obsah je určen jen pro předplatitele magazínu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Napsat komentář