Dotaz o neplacení pohotovosti po pracovním úrazu

Zaměstnanec měl pracovní úraz, mzdu jsme mu dopla­tili do výše 100 %, jako kdyby pracoval (hodinová mzda × hodinový fond pracovní doby a prémie za dobu, kdy byl nemocný, a odečetli jsme náhradu za nemoc). Za­městnanec ale požaduje ještě doplatit pohotovost, kte­rou v ostatních měsících před úrazem držel a měl pro­placenou. Má nárok i na doplatek pohotovosti za dobu nemoci?Tento zaměstnanec je dle posudku poskytovatele pra­covněprávních služeb po tomto úrazu zdravotně způso­bilý s podmínkou – práce bez nadměrné fyzické zátěže a nemožnost pracovat ve výkopu. To z pohledu práce znamená, že nemůže držet pohotovosti. Od úrazu neu­plynul ještě rok, a tak nemá potvrzené žádné trvalé ná­sledky. Poskytovatelem pracovněprávních služeb bylo doporučeno změnit profesi v rámci firmy, zaměstnanec byl však ponechán na stejné pozici se stejnou mzdou, ale byla mu přidělena lehčí fyzická práce, mzda (hodi­nová) i prémie mu zůstaly stejné. Jak postupovat při jeho požadavku na doplacení poho­tovosti i za tyto měsíce, během nichž již chodí do práce, dělá lehčí fyzickou práci a pohotovosti neslouží?

Tento obsah je určen jen pro předplatitele magazínu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Napsat komentář