Dotaz na krácení dávek na nemocenské

Obdrželi jsme elektronickou neschopenku našeho zaměstnance, na níž bylo od lékaře zaškrtnuto „pracovní úraz – NE, úraz zaviněný jinou osobou – NE, požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek – ANO“. Jak máme v tomto případě postupovat? Co pro nás jako zaměstnavatele z tohoto údaje vyplývá? Máme povinnost v prvních 14 dnech nějakým způsobem krátit nemocenské dávky, které zaměstnanci proplácíme, nebo je to případně na našem rozhodnutí? Anebo dávky krátit vůbec nemůžeme? Pokud dávky krátíme, tak v jaké výši? Musíme mít toto krácení zanesené v nějakém vnitřním předpise, směrnicích nebo kolektivní smlouvě? Pokud toto v žádných vnitřních předpisech nemáme, co z toho pro nás vyplývá (např. není možnost krátit nemocenskou, když to není uvedeno v žádných vnitřních předpisech)? Musíme toto nějakým způsobem řešit v součinnosti s ČSSZ? Jak postupovat v případě, pokud je od lékaře zaškrtnuto nejen „alkohol ANO“, ale i „pracovní nebo nepracovní úraz ANO“? Můžeme informaci, že byl v neschopence zaškrtnut alkohol, sdělit vedoucímu tohoto zaměstnance? Nepodléhá tento údaj GDPR?

Tento obsah je určen jen pro předplatitele magazínu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Napsat komentář