PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učí manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak, aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných. Absovoval studium sociologie a žurnalistiky na FF UP Olomouc (2006), a rigorózi (2009). V oblasti poradenství pracuje od r. 2007 (dříve jako odborný novinář), od r. 2009 samostatně a od r. 2012 jako firemní sociolog.

Blíží se konec daňově výhodných benefitů?

V důsledku aktuálních vládních snah o úspornou politiku reálně hrozí, že dojde ke zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Co nastane, pokud benefity vlivem vládních úspor opravdu zdraží? Jaký to na vás a vaše zaměstnance bude mít dopad? Jaké jsou možné scénáře vývoje? A jakým způsobem je možné nastavit politiku benefitů do budoucna?

Tipy, jak zvýšit spokojenost zaměstnanců

Doba je nesnadná. Firmám stále chybí lidé, přitom možnosti jejich odměňování se úží a ne každý zaměstnavatel je schopen například zvýšit mzdy na úroveň, kterou už dříve přislíbil. Co v takovém případě můžeme udělat proto, abyste vaše zaměstnance udrželi spokojené?

Tři tipy pro firmy v nejistotě

Vzala vám válka na Ukrajině práci? Chybí vám kvůli současné situaci materiál nebo nemůžete exportovat do Ruska? Problém dopadá i na vaše zaměstnance a měli byste se jim věnovat. Přinášíme tři konkrétní tipy, jak uklidnit situaci uvnitř firmy.

S chutí do nového roku?

Nesnadný rok 2020 je za námi a my musíme vyrazit do boje s rokem dalším, neméně náročným. Jak přes všechna omezení a opatření povzbudit aktivitu a motivovanost zaměstnanců? Jak jim vytyčit cíle, když nikdo neví, co bude dál?

Firmy a koronavirus – krize očima personalistů

Jak se koronavirová krize dotýká firem po stránce jejich personálního řízení? Co v současnosti trápí zaměstnance? Jak se firmy staví k podpoře svých pracovníků? Odpovědi manažerů středních a větších středních firem především z průmyslových odvětví zjišťoval Firemní sociolog.