Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů. Zaměřuje na zvyšování výkonnosti, jednoduchost a smysluplnost činností lidí v organizaci. Pomáhá snížit byrokracii, odstranit alibistická schvalovací kolečka, vrátit do firem zdravý selský rozum, podpořit kreativitu lidí správným směrem, zplnomocňovat zaměstnance tak, aby se stali odpovědnými a samostatnými. Zavádí do společností systémy hodnocení zaměstnanců, 360° zpětnou vazbu, rozvíjí kompetence v oblasti komunikace, motivace, vedení a hodnocení, řízení podle cílů (MBO) moderními vzdělávacími technikami. Realizuje personální audity tak, aby výsledky pomohly společnostem efektivněji pracovat s lidskými zdroji. Zaměřuje se na tréninky a moderované workshopy pro management v oblasti komunikace, vedení a řízení lidí. Zabývá se nastavením procesů a jejich klíčových ukazatelů pro hodnocení (KPI), systémem LEAN, KAIZEN, implementací metod 5S, POKA-YOKE a dalších.