Jak správně upravit mlčenlivost zaměstnanců?

Povinnost zaměstnanců zachovávat mlčenlivost dělá v praxi často problémy. Kdy ji stanovuje zákon a kdy je třeba mlčenlivost upravit smlouvou? Jak je to s povinností zaměstnance být vůči zaměstnavateli loajální nebo s ochranou obchodního tajemství?