Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu. Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

Onboarding online? Jde to!

Kvůli pandemii koronaviru nemohou noví zaměstnanci v mnoha případech navštívit své kan¬celáře, nemohou se potkávat osobně s kolegy, nemají přístup k firemnímu vybavení a tra¬diční onboardingové systémy ve firmách „vylétly komínem“. Lze mít efektivní onboarding na dálku? Jaké triky vám i nováčkovi pomohou?